Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
listopad 2015 – Borussia Olsztyn

MIEJSKIE TRANSFORMACJE

 

Fundacja Borussia i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zapraszają w dniach 3-5 grudnia do udziału w cyklu spotkań i warsztatów pod wspólnym hasłem MIEJSKIE TRANSFORMACJE.

Co to jest dobra architektura, przyjazna urbanistyka i rozważne planowanie przestrzenne? W jakich kierunkach rozwijają się europejskie miasta i w jaki sposób Olsztyn dołączyć może do najlepszych trendów? Jak zmieniały się i zmieniają się polskie miasta po zmianie ustrojowej? Czego potrzebuje miasto, by harmonijnie się rozwijać? Jak mówić o zmianach, których pragniemy? Jak myśleć i marzyć o innym mieście? W jaki sposób opowiada się o miejskiej przestrzeni? W czym może nam pomóc literatura? Zachęcamy Państwa do udziału w cyklu spotkań, warsztatów i dyskusji skupiających się wokół tematyki miejskiej.

W dniach 4-5 grudnia zapraszamy do Domu Mendelsohna. W programie między innymi:

– warsztaty metodyczne dla nauczycieli

– „Architektura wyobraźni” warsztaty pisania kreatywnego prowadzone przez Mariusza Sieniewicza,

„Kilka spojrzeń na miasta Polski i Niemiec Wschodnich po 1989 roku” – wykład Huberta Trammera z Politechniki Lubelskiej

– pokaz filmu dokumentalnego „Mietrebellen”/ „Bunt lokatorów” oraz spotkanie z twórcami i bohaterami filmu

W dniach 3-4 grudnia zapraszamy również do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (Stary Ratusz). W programie między innymi: Dyskusja o książkach: „Mur. 12 kawałków o Berlinie” oraz „13 pięter” Filipa Springera oraz dyskusja panelowa udziałem specjalistów, pt. „Jak dobrze mieszkać?”

Do pobrania:

ramowy_program_biblioteka ramowy_program_borussia

ramowy_program_biblioteka

WIECZÓR AUTORSKI MARKA BIEŃCZYKA

30 listopada 2015 roku, godz. 17:00 zapraszamy do Domu Mendelsohna na wieczór autorski Marka Bieńczyka, autora książki „Jabłko Olgi, stopy Dawida” (2015), laureata Nagrody Literackiej NIKE za „Książkę twarzy” (2011). Spotkanie poprowadzi Ewa Zdrojkowska z Radia Olsztyn. Wstęp wolny.

Marek Bieńczyk (ur. 1956) – prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz z języka francuskiego, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, znawca literatury polskiego romantyzmu i współczesnej humanistyki francuskiej. Autor znakomitych powieści, mi.in.: Terminal (1994) i Tworki (1999) oraz zbioru erudycyjnych i dowcipnych felietonów poświęconych kulturze picia wina.
W 2015 r. ukazały się dwie książki eseistyczne Marka Bieńczyka: Jabłko Olgi, stopy Dawida oraz Przeźroczystość.

Spotkanie w ramach projektu: Dom Mendelsohna – miejsce na literaturę.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa oraz ze środków Goethe Institut.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

Fundacja BORUSSIA zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych poświęconych problematyce nauczania wiedzy o architekturze w szkołach ponadpodstawowych. Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2015 r. w Olsztynie, w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Dom Mendelsohna – miejsce na architekturę”.

W trakcie proponowanych warsztatów zaprezentujemy Państwu wypracowaną w ramach projektu „Dom Mendelsohna – miejsce na architekturę” propozycję cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych (plastycznych) dla uczniów, pogłębiającą wiedzę o współczesnej architekturze. Uczestnicy warsztatów wspólne wypracują również rekomendacje dotyczące nauczania wiedzy o współczesnej architekturze w ramach programów nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach ponadpodstawowych

„Dom Mendelsohna – miejsce na architekturę” to projekt edukacyjny dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest poszerzenie wiedzy o architekturze wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi młodzieży oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych na piękno architektury, bogactwo jej funkcji, a także wyjątkowy wpływ jaki architektura ma na kształtowanie otoczenia i krajobrazu kulturowego.

Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Termin zgłoszeń upływa 01.12.2015 r.

Nauczyciele, którzy wezmą udział w warsztatach otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dominiką Złakowską-Cieślak

e-mail: d.zlakowska.cieslak@borussia.pl, tel. 48 89 534 00 26

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Goethe-Institut oraz programu Erasmus +

Do pobrania:

program warsztatów

formularz_zgloszeniowy_warsztaty_dla_nauczycieli

Salon Mendelsohna: „DOM TEKSTYLNY WEICHMANNA W GLIWICACH – projekt Ericha Mendelsohna wciąż odkrywany na nowo”

W piątek, 27 listopada o godz. 17:00 zapraszamy do Domu Mendelsohna na kolejne spotkanie w ramach cyklu Salony Mendelsohna. Wykład pt. „DOM TEKSTYLNY WEICHMANNA W GLIWICACH – projekt Ericha Mendelsohna wciąż odkrywany na nowo” wygłosi Pan Leszek Jodliński, autor książki na temat Domu tekstylnego Weichmanna E. Mendelsohna (1994) oraz licznych artykułów z zakresu historii sztuki (architektura ekspresjonistyczna XX wieku), historii Górnego Śląska i Europy Środkowej, w latach 2003-2008 dyrektor Muzeum w Gliwicach, w latach 2008-2013 dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Spotkanie będzie okazją do wszechstronnego spojrzenia na gliwicki projekt Mendelsohna oraz szansą na poznanie innych realizacji autorstwa Mendelsohna, znajdujących się na terenie dzisiejszej Polski.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Olsztyna i Goethe – Institut

Konkurs dla szkół na mini granty w ramach projektu Bezpieczna Różnorodność

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA zaprasza szkoły z Warmii i Mazur (powiaty: bartoszycki, braniewski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn) do udziału w konkursie „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” (I edycja).

Jego celem jest wyłonienie najciekawszych wydarzeń promujących edukację międzykulturową i działania antydyskryminacyjne w szkołach regionu.

Najlepsze propozycje zgłoszone przez szkoły otrzymają możliwość realizacji. Szkoły otrzymają na nie mini-granty w wysokości do 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W I edycji konkursu mogą uczestniczyć szkoły z powiatów: bartoszycki, braniewski, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, lidzbarski, olsztyński, Olsztyn, których reprezentanci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Borussię w ramach programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”. Forma wydarzenia jest dowolna – mogą to być np. warsztaty, zajęcia tematyczne, wystawy, prezentacje.

Zgłoszenia szkół na konkurs w formie wniosku na mini-grant z budżetem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy warsztaty@borussia.pl Możliwe jest dosłanie wniosku w formie drukowanej na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” ul. Zyndrama z Maszkowic 2, 10-133 Olsztyn. Termin składania zgłoszeń mija 25 listopada 2015 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.borussia.pl do 30 listopada 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie internetowej programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”:http://borussia.pl/?page_id=385

W razie dodatkowych pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt z Kornelią Kurowską i Jeannine Nowak tel. 89 523 72 93, e-mail:warsztaty@borussia.pl

Warsztaty dla nauczycieli „Bezpieczna i różnorodna szkoła” (powiat braniewski) Braniewo, 13-15 listopada 2015 r.

Warsztaty dla nauczycieli „Bezpieczna i różnorodna szkoła” (powiat braniewski) Braniewo, 13-15 listopada 2015 r.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych z powiatu olsztyńskiego do udziału w warsztatach „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach 23-25 października 2015 r. Partnerem projektu w powiecie braniewskim jest Braniewskie Centrum Kultury.

Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbywają się we wszystkich powiatach województwa. Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli (preferowane będą grupy 3-4 osobowe z jednej szkoły). Mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym kulturowo świecie. W ich programie znajdą się zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Nauczyciele zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz prawidłowo na nie reagować.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi, odwołującymi się do doświadczeń i refleksji uczestników. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, specjalizujący się w edukacji międzykulturowej, policjanci oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Szkoły, z których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji międzykulturowej i integracji społecznej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce spotkania na własny koszt.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia na warsztaty. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres warsztaty@borussia.pl lub faksem na numer 89 534 00 26.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Borussii: mail warsztaty@borussia.pl tel. 89 523 72 93. Osoby kontaktowe: Kornelia Kurowska, Aleksander Suhak.

braniewo warsztaty bezpieczna roznorodnosc

pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF formularz_zgloszeniowy_warsztaty_powiat_braniewski_ost

SPONSORZY POWIAT OLSZTYNSKI

BACK