Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
kwiecień 2015 – Borussia Olsztyn

KONCERT CHÓRU COLLEGIUM JUVENUM – MUZYKA DIALOGU

W czwartek 23 kwietnia o godz. 18:00 zapraszamy do Domu Mendelsohna na koncert chóru Collegium Juvenum pt. MUZYKA DIALOGU. Dyrygent: Joanna Muśko.
W programie muzyka sakralna kościoła wschodniego i zachodniego oraz utwory świeckie. Usłyszymy m.in. kompozycje Pawła Czesnkowa, Alfreda Schnittke, Wacława z Szmotuł, Mortena Lauridsena, Michaela Engelhardta, Marcina Wawruka i György Orbána.
Chór Collegium Juvenum działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie i skupia głównie młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego. Zespół powstał w 2004 roku z inicjatywy Joanny Muśko, która do dziś pełni funkcję dyrygenta i opiekuna chóru.
Przez 10 lat działalności chór koncertował ponad 250 razy. Uświetniał oficjalne uroczystości, brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych, zdobywając wiele nagród, uzyskując najwyższe miejsca, specjalne wyróżnienia i nagrody Grand Prix. Wśród sukcesów chóru należy wspomnieć o dwóch złotych medalach na 40 International Festival of Songs w Olomouc (Czechy), trzech Złotych Dyplomach, nagrodzie indywidualnej dla dyrygent Joanny Muśko oraz GRAND PRIX 9 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT SOPOT 2013, a także Pierwszej Nagrodzie Europejskiej na Concours Européen de Chant Choral Luxembourg 2014. W grudniu 2013 roku chór odebrał tytuł „Talent Roku”, przyznany przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie.
Joanna Muśko – chórmistrz, dyrygent, emisjonista, pedagog. Jest założycielką, dyrygentką i kierownikiem artystycznym młodzieżowego chóru Collegium Juvenum. Pod jej dyrekcją chór wielokrotnie uświetniał oficjalne uroczystości miejskie, kuratoryjne i akademickie, brał udział w radiowych i telewizyjnych nagraniach, a także nieprzerwanie koncertuje i uczestniczy w polskich i zagranicznych konkursach i festiwalach, zdobywając najwyższe miejsca i nagrody.
Za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą była wielokrotnie uhonorowana nagrodami dyrektorów placówek edukacyjnych, z którymi związana była zawodowo. W 2010 roku otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza, a w roku 2011 nagrodę Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W roku 2013 uhonorowana została prestiżową nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy!

Wsparcie finansowe: Goethe-Institut

Rozmowy o Rosji – spotkanie z Jerzym Czechem – wybitnym tłumaczem literatury rosyjskiej

We wtorek 21 kwietnia o 18.00 serdecznie zapraszamy do DOMU MENDELSOHNA na rozmowę z Jerzym Czechem. Punktem wyjścia będą książki Swietłany Alieksiejewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Czasy second-hand. Koniec czerwonego człowieka”.

Jerzy Czech (ur. 1952) – poeta, tłumacz, publicysta. Od trzydziestu lat propaguje współczesną literaturę rosyjską. Przekłada prozę artystyczną, poezję i dramat, literaturę faktu i prace z dziedziny teatrologii.  Wydał trzy tomiki poezji i prawie trzydzieści książek przekładowych. Tłumaczył m.in. Eduarda Limonowa, Tatianę Tołstoj, Wasilija Grossmana, Ludmiłę Pietruszewską, Aleksandra Sołżenicyna oraz kryminały Borisa Akunina.  W roku 2010 ukazał się jego nowy (poprzedni wyszedł 57 lat temu) przekład fundamentalnego dwutomowego dzieła Konstantina Stanisławskiego Praca aktora nad sobą, a w 2011 –  Praca aktora nad rolą.

Laureat nagrody ZAiKS-u (2003), Nagrody im. R. Kapuścińskiego (2011) i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus (2011) za przekład książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety Swietłany Aleksijewicz. Książka białoruskiej autorski Czasy second-hand. Koniec czerwonego człowieka w tłumaczeniu Jerzego Czecha jest nominowana do tegorocznej Nagrody R. Kapuścińskiego.

Dom Mendelsohna z Olsztyna nominowany w konkursie „Zabytek Zadbany”

Wśród nominacji w ogólnopolskim konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytek Zadbany” w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych znalazł się Dom Mendelsohna z Olsztyna – dawna żydowska Bet Tahara projektu Ericha Mendelsohna, wyremontowana i zaadoptowana przez Fundację Borussia i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia do nowej funkcji od stycznia 2013 r. służy mieszkańcom miasta i regionu jako Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA.

To jedyny spośród nominowanych 20 obiektów z całej Polski, którego rewitalizację przeprowadziła organizacja pozarządowa. Obiekt wyróżnia się także funkcją kulturalno-edukacyjną, która umożliwia eksponowanie wszelkich walorów zabytkowych, jest przy tym nowatorska – prowadzone tu przez Borussię działania obywatelskie przybliżają wielokulturową historię regionu i promują ideę dialogu międzykulturowego. Nowa funkcja zaplanowana i zrealizowana przez Borussię dzięki remontowi i adaptacji obiektu nawiązuje zarówno bezpośrednio jak i pośrednio do historii obiektu i postaci jego twórcy – Ericha Mendelsohna i pierwszego użytkownika – przedwojennej gminy żydowskiej. Tematyka spotkań pokazuje jednak całą złożoność historii i różnorodność kulturową i etniczną współczesnych Warmii i Mazur.

Niecodzienna jest 10-letnia historia konserwacji i remontu obiektu, w który poza ekspertami włączyli się także członkowie i współpracownicy olsztyńskiej Borussii. Na pierwszym etapie prac konserwatorskich na kopule w sali głównej w obiekcie w latach 2007-2009 brali w nich czynny udział borussiańscy wolontariusze – młodzież z Polski, Rosji i Niemiec, uczestnicy pilotażowego programu wolontariatu długoterminowego w ochronie zabytków „Międzynarodowy wolontariat na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach”.

Od 2005 r. równolegle z pracami w obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu Borussia prowadziła działania edukacyjne i kulturalne,m.in. nawiązała współpracę z Radą Osiedla Grunwaldzkiego, na terenie którego znajduje się rewitalizowany obiekt, ze szkołami w Olsztynie, prowadziła konsultacje z mieszkańcami Olsztyna. Borussia organizuje też od 2006 r. cykliczne Salony Mendelsohna: debaty, odczyty, spotkania literackie i muzyczne, poświęcone kulturze i historii Żydów, wielokulturowego Olsztyna oraz osobie samego Mendelsohna. Z tych spotkań narodziła się idea organizacji w Olsztynie Dni Kultury Żydowskiej: przez spotkania, warsztaty, wykłady i koncerty cykliczne coroczne DKŻ mają przybliżać mieszkańcom miasta i szerzej regionu bogate związki narodów i kultur: polskiej, żydowskiej i niemieckiej, od początku XIX wieku współistniejących w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Zajęcia dla dorosłych, ale także dzieci i młodzieży, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta, służą przełamywaniu uprzedzeń i stereotypów i budowaniu relacji społecznych opartych na poszanowaniu dla odmienności i różnorodności. Koncerty, wystawy, warsztaty ukazują wielokulturowość Olsztyna w szerszym kontekście europejskim.

Więcej informacji o konkursie:

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/ZABYTEK%20ZADBANY%202015/

Rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany”, który odbywa się pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego nastąpi 21 kwietnia podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się w Białymstoku.

BACK