Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
Borussia Olsztyn – Borussia Olsztyn

BORUSSIA DZIAŁA NA RZECZ BUDOWANIA I POGŁĘBIANIA KULTURY DIALOGU I TOLERANCJI

MIĘDZY LUDŹMI RÓŻNYCH NARODOWOŚCI, WYZNAŃ, TRADYCJI ORAZ WSPÓŁTWORZENIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” – powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu 30 lat powstało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Fundacja „Borussia“ została założona wiosną 2006 r. przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu zainteresowań twórców i członków „Borussii” do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani. ”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.

 

AKTUALNIE REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

AKTUALNIE REALIZUJEMY 004

wyspa dzieci 001

AKTUALNIE REALIZUJEMY 001

NA SKRÓTY:

NA SKROTY KALENDARZ 001

NA SKROTY JEDEN PROCENT 002

NA SKROTY HISTORIA REVITALIZACJI

NA-SKROTY-kanon

 

 

PARTNERZY BORUSSII

BACK